Alle IK-systemer
samlet på ett sted

Helsedesign har jobbet med internkontroll i 30 år og sett hvilke utfordringer ulike bransjer har med å holde orden på lovpålagte internkontroller. De fleste bedrifter har ulike systemer fra forskjellige leverandører, eks. IK-mat fra en leverandør – HMS-fra en annen osv. Det gjør det derfor ekstra vanskelig og uoversiktlig for bedrifter å ha kontroll. Helsedesign har hatt som mål å utvikle en brukervennlig digital løsning som oppfyller alle internkontrollsystemer loven krever på ett sted. I dag har vi en fullverdig APP som vi i Helsedesign er stolt av å kunne tilby bedrifter.

header-img
HMS - GDPR personvern

Alle bedrifter er pålagt å ha Internkontroll-system HMS og GDPR
Modul

IK-mat

Alle bedrifter som frambyr og håndterer mat skal ha et Internkontrollmat-system
Modul

IK-alkohol

Alle bedrifter som frambyr og håndterer alkohol Skal ha et IK-alkoholsystem
Modul

Systemene inneholder forslag på rutiner, registreringsskjemaer, opplæring, avvik og arkivering

img

En enklere hverdag

Vår app tilbyr en rekke nyttige verktøy for å hjelpe deg med å holde orden på lovpålagt dokumentasjon i din bedrift. Med appen kan du enkelt administrere opplæringen av dine ansatte ved hjelp av digital signatur, slik kan du bekrefte at ansatte har gjennomført nødvendig opplæring.

Appen inneholder aktivitetsplaner, sjekklister, rutiner og arkiv, slik at du kan planlegge og følge opp arbeidet ditt på en strukturert måte. Den kan fint brukes for kjeder slik at ledere lett kan holde oversikt over daglige aktiviteter, avviksrapportering, temperaturregistrering og varemottak. Appen er enkel å administrere, du kan legge til egne dokumenter eller fjerne. Dette gjør appen til et nyttig verktøy for å håndtere interne kontroller og sikre at bedriften din drives på en sikker og effektiv måte. Appen har også mulighet for en «smart» sensorløsning som gir varsler når det oppstår avvik fra normale driftsforhold eks. kjøleenhet med for høy temperaturer.

Ved kontroller fra Mattilsynet, Arbeidstilsynet og andre offentlige tilsyn kan de ansatte enkelt trykke på en knapp i appen for å vise rapporter og logger som dokumenterer at bedriften følger gjeldende regler og rutiner. Dette gjør det enkelt å dokumentere at din bedrift drives på en sikker og forsvarlig måte.

App for internkontroll

Alt du trenger og litt til

Vi tilbyr en åpen plattform med integrerte smart-løsninger for internkontroll, som gir bedrifter muligheten til å bygge sitt eget system etter behov ved hjelp spesialtilpassede moduler. Vår løsning er utviklet over tre år i samarbeid med bransjefolk. Som leder får du full oversikt over alle avdelinger, noe som gjør din hverdag enklere og mer oversiktlig. Kan integreres med sensorer, med lang levetid av batteri.

IK-MAT - ALKOHOL

250,-

pricon
 • Maler og rutiner
 • Aktivitetsplan
 • Avviksbehandling
 • Temperatur kjøl/frys
 • Varemottakskontroll
 • Sjekklister/Kontrollister
 • Logg/Rapporter
 • Opplæring ansatte

Full pakke

450,-

pricon

Komplett løsning med IK-mat, HMS, GDPR og IK-alkohol.

 • Maler og rutiner
 • Aktivitetsplan
 • Avviksbehandling
 • Temperatur kjøl/frys
 • Varemottakskontroll
 • Sjekklister/Kontrollister
 • Logg/Rapporter
 • Opplæring ansatte

HMS & GDPR

250,-

pricon
 • Maler og rutiner
 • Aktivitetsplan
 • Avviksbehandling
 • Temperatur kjøl/frys
 • Varemottakskontroll
 • Sjekklister/Kontrollister
 • Logg/Rapporter
 • Opplæring ansatte

Spørsmål og svar

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får. Lurer du på noe annet så er det bare å ta kontakt med oss.

Med AppnGo samler du alle IK-systemer på et sted. Det betyr at det kun er oppdatering i et system, med kun en innlogging. Som leder har du tilgang til ditt eget admin dashbord med god oversikt.

Helsedesign har jobbet med internkontroll i 30 år og kartlagt utfordringer de ulike bransjer har. Derfor har vi utviklet en brukervennlig digital løsning som oppfyller alt loven krever på ett sted.

AppnGO er en åpen plattform med integrerte smart-løsninger og lar din bedrift bygge sitt internkontrollsystem etter behov.

I samarbeid med bransjefolk har vi utviklet spesialtilpassede moduler, som betyr at du kan få et fullverdig digitalt internkontrollsystem via vår løsning. I tillegg kan du legge til egne rutiner, sjekklister o.l.​

Systemet er optimalisert for kjeder og har et dashboard for ledere som gir full oversikt over alle avdelinger.

Ja, vi kan levere smart-sensorer til kjøl og fryser. Ved å bruke sensorer sikrer du at temperatur i kjøl- og fryseprodukter holdes innenfor trygge grenser, noe som er viktig for å hindre at maten blir ødelagt eller forurenset.

Våre sensorer måler temperaturen hver 15. minutt, og resultatene vises direkte i appen. Dette gir deg enkel oversikt over temperaturen i dine produkter, slik at du raskt kan se om det er noen avvik som må følges opp.

I tillegg har vi en loggfunksjon som gjør det enkelt å se temperaturen over tid. Loggen er tilgjengelig både i appen og i vårt back-office system, og kan også brukes til rapportering overfor Mattilsynet.

Ved avvik vil du motta en varsel på sms og epost, slik at du kan reagere raskt og sikre at temperaturen blir satt tilbake innenfor trygge grenser. Alt data lagres automatisk, og vår løsning dekker Mattilsynet sine krav til internkontroll.

Med AppnGo får du en komplett løsning for bedrifter som ønsker å holde oversikt over sine interne kontrollprosedyrer. Appen gir deg enkel tilgang til alt du trenger for å drive effektiv internkontroll, slik at du kan føle deg trygg på at bedriften din er i samsvar med gjeldende regler og lover.

Med appen har du alltid oversikt over bedriftens HMS-rutiner, GDPR-regler og IK-alkoholhåndtering. Dette gir deg muligheten til å raskt og enkelt følge opp og kontrollere at rutinene blir fulgt, slik at du kan hindre ulykker og sikre at bedriften din drives på en forsvarlig måte.

En app for internkontroll gir også mulighet for enklere og mer effektiv rapportering, slik at du kan holde oversikt over eventuelle avvik og gjøre de nødvendige tiltakene for å rette opp i dem.

Velg en app for internkontroll for å få en komplett løsning for effektiv håndtering av bedriftens interne kontrollprosedyrer. Dette gir deg trygghet og sikkerhet for at bedriften din drives på en forsvarlig måte.