Grunnpakke IK-Alkohol
1 årlig møte

Pris på forespørsel

  • Tilrettelegging av internkontroll-system
  • Veiledning i lover og forskrifter

Internkontroll Alkohol (IK-Alkohol)

Alle bedrifter som serverer og frambyr alkohol skal utføre og utarbeide sitt eget internkontroll-system.

Internkontroll av alkohol er viktig for å sikre at bedriften overholder gjeldende lover og regler når det gjelder servering, salg og laging av alkohol.

Internkontroll kan bidra til å redusere risikoen for skader og ulykker som kan oppstå som følge av overdreven feil alkoholhåndtering av Helsedesign AS tilbyr en løsning for internkontroll av alkohol som kan tilpasses bedriftens behov. Løsningen inkluderer blant annet opplæring av ansatte, rutiner foralkoholservering og -salg, og verktøy for å håndtere eventuelle avvik.