HMS-kurs for ledere

Det er pålagt for ledere å ta HMS-kurs for å sikre at deres virksomhet opererer på en sikker og ansvarlig måte. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykker og skader på arbeidsplassen, noe som kan ha store konsekvenser for både ansatte og virksomheten.

Mål:
Målet for opplæringen er å gi arbeidsgiver og mellomledere kunnskap om forhold i virksomheten som virker inn på arbeidsmiljøet og hvilke tiltak som kan virke helsefremmende og forebyggende.

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres som e-læring som består av informasjon i punkter se under innehold av opplæring. Etter hvert punkt er det spørsmål som består av spørsmål, hvor deltakerne kan velge mellom ulike svaralternativ. For å få kurset godkjent må alle svarene være riktige.
Etter endt kurs får deltaker et kursbevis.

Kursinnhold
Opplæring i punktene under er tilrettelagt for lederes funksjoner og oppgaver.

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter.
 • Systematisk HMS-arbeide og krav til dokumentasjon
 • Organisering
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Verneombudets funksjoner og oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjoner og oppgaver
 • Bedriftshelsetjenestens funksjoner
 • Sykefravær og sykefraværsoppfølging
 • Arbeidsavtaler og gjennomsnittsberegning
 • Opplæring av ansatte
 • Personvern

 • Stress
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • Personlig utvikling
 • Melding om kritiske forhold
 • Tilrettelegging for medarbeidere som har slike behov.
 • Inkludering

 • Stress
 • Forhold
 • Kjemisk forhold
 • Fysiske forhold/ergonomi og bruk av verneutstyr.
 • Beredskapsplan
 • Vold og trusler
 • Førstehjelp
 • Brann