IK-mat kurs

Det er en innføring av viktige kontrollpunkter for ansatte i bransjer som er pålagt å ha internkontroll-mat.

Kurset er skreddersydd for bransjen som selger og frembyr næringsmidler:
Kursdeltaker får i tillegg til generell opplæring i viktige punkter i vareflyten typiske risikoer og forebyggende tiltak. Dette er punkter som bedriftene skal ha kontroll på og må ha dokumentasjon på at de har i orden. Maler til dokumentasjon kan fås i enten papirversjon (IK-mat) eller som App «AppnGO»

Mål:
Målet for opplæringen er å gi kunnskap om forebyggende tiltak i vareflyten for å forhindre dårlig hygiene og vekst av bakterier.

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres som e-læring som består av informasjon i punkter se under innehold av opplæring. Etter hvert punkt er det spørsmål som består av spørsmål, hvor deltakerne kan velge mellom ulike svaralternativ. For å få kurset godkjent må alle svarene være riktige.
Etter endt kurs får deltaker et kursbevis. >

 • Krav til opplæring
 • Oppbevaring og bruk av arbeidstøy
 • Håndvask og håndvaskpunkter
 • Håndhygiene
 • Bruk av engangs hansker
 • Sykdom eller mistanke om smittsomme sykdommer
 • Varemottak og lagring av varer
 • Merking og sporing
 • Krav til oppbevaring i kjøl og frys
 • Kalibrering av temperaturmålere
 • Sikkerhetssone – ren og uren.
 • Tilberedning av matvarer – kryssforurensing – desinfeksjon
 • Allergener
 • Oppvarming av varmeholding av mat
 • Tining av mat
 • Nedkjøling av mat
 • Innfrysing
 • Oppvask og anbefalte temperaturer
 • Renhold – renholdsplan
 • Desinfeksjonsmiddel
 • Orden
 • Avfallshåndtering
 • Vedlikehold
 • Skadedyrbekjempelse
 • Avvik og avviksbehandling
 • Årlig internrevisjon