Kompetanseheving for ansatte i HMS

Det er pålagt for ledere å ta HMS-kurs for å sikre at deres virksomhet opererer på en sikker og ansvarlig måte. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykker og skader på arbeidsplassen, noe som kan ha store konsekvenser for både ansatte og virksomheten.

Mål:
Målet for opplæringen er å gi de ansatte en enkel opplæring i kritiske og andre viktige HMS punkter.

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres som e-læring som består av informasjon i punkter se under innehold av opplæring. Etter hvert punkt er det spørsmål som består av spørsmål, hvor deltakerne kan velge mellom ulike svaralternativ. For å få kurset godkjent må alle svarene være riktige.
Etter endt kurs får deltaker et kursbevis.

  • Kritiske punkter og forebyggende punkter på arbeidsplassen:
  • Arbeidsgivers plikter
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
  • Arbeidsmiljøutvalgets funksjoner og oppgaver
  • Bedriftshelsetjenestens funksjoner
  • Sykefravær og sykefraværsoppfølging
  • Arbeidsavtaler og gjennomsnittsberegning