Kurs for verneombud

Kurs for verneombud og Amu-representanter (40 timer)

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3 – 18 Alle bedrifter med fler enn 10 ansatte er pålagt å ha et verneombud. Verneombudet er pålagt å ha et 40 timers kurs Kursdeltaker får i tillegg til generell opplæring i roller, funksjoner og oppgaver, HMS/AML og dens forskrifter også en gjennomgang av typiske risikoer og forebyggende tiltak som kan forekomme på arbeidsplasser.

Mål:
Målet for opplæringen er å gi deltakerne kunnskap om forhold i virksomheten som virker inn på arbeidsmiljøet og om hvordan de kan bistå til helsefremmende og forebyggende tiltak.

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres som e-læring som består av informasjon i punkter se under innehold av opplæringen. Etter hvert punkt er det spørsmål, hvor deltakerne kan velge mellom ulike svaralternativ. I tillegg er det lagt opp til flere arbeidsoppgaver med utgangspunkt i egen arbeidsplass. For å få kurset godkjent må alle svarene være riktige.
Etter endt kurs får deltaker et kursbevis.

Kursinnhold
Kursene har case oppgaver som må gjennomføres.

 • Valg av verneombud.
 • Verneombudets funksjoner og oppgaver.
 • Hjelpemidler i verneombudets arbeide.
 • Utfordringer verneombudet kan møte
 • Taushetsplikt

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter.
 • Systematisk HMS-arbeide og krav til dokumentasjon
 • Organisering
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjoner og oppgaver
 • Bedriftshelsetjenestens funksjoner
 • Sykefravær og sykefraværsoppfølging
 • Arbeidsavtaler og gjennomsnittsberegning
 • Opplæring av ansatte
 • Personvern
 • Arbeidstilsynets rolle

 • Stress
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • Personlig utvikling
 • Melding om kritiske forhold
 • Tilrettelegging for medarbeidere som har slike behov.
 • Inkludering

 • Stress
 • Ergonomi
 • Kjemisk forhold
 • Fysiske forhold/ergonomi og bruk av personlig verneutstyr.
 • Beredskapsplan
 • Vold og trusler (seksuell trakassering)
 • Førstehjelp
 • Brann

 • Gjennomgang av kritiske punkter og forebyggende tiltak