Grunnpakke Personvern (GDPR)
1 årlig møte

Pris på forespørsel

  • Gjennomgang av rutiner, utarbeiding av dokumentasjon, risikoanalyse og rapport med avvik og forslag på tiltak
  • Rapport
  • Veiledning av leder
  • Support på e-post og telefon

Internkontroll Personvern (GDPR)

En internkontroll for GDPR og personvern innebærer at bedriften har etablere rutiner og prosedyrer for å sikre at personopplysninger behandles på en sikker og forsvarlig måte, og at de kun blir brukt til formål som er spesifisert og legitimt. Dette innebærer blant annet å sikre at personopplysninger kun blir samlet inn og lagret med samtykke fra den som opplysningene gjelder, og at opplysningene kun blir delt med andre med samtykke eller på grunnlag av et legitimt formål.

En internkontroll for GDPR og personvern kan også bidra til å sikre at bedriften har rutiner for å håndtere eventuelle datalekkasjer og brudd på personvern, slik at konsekvensene for den registrerte og bedriften blir så minimale som mulig.

En god internkontroll for GDPR og personvern kan også bidra til å øke tilliten til bedriften blant ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere, da det viser at bedriften tar sitt ansvar for personvernet på alvor.

I tillegg kan det å ha en god internkontroll for GDPR og personvern bidra til å unngå potensielle sanksjoner og bøter fra myndighetene dersom det oppdages brudd på GDPR-reglene. Derfor er det viktig at bedriften har en god oversikt over sin behandling av personopplysninger og at den systematisk arbeider for å sikre at den oppfyller kravene i GDPR.

Tilleggstjenester ved behov

Ekstra rutiner, opplæring av personalet ol.