Rådgivning innen HR-tjenester

Vi hjelper bedrifter med å løse utfordringer relatert til HR. Gjennom vår erfaring og kompetanse innen HR-feltet, kan vi tilby profesjonell rådgivning og støtte til å håndtere spørsmål og utfordringer knyttet personaladministrasjon og arbeidsforhold. Eks. sykefravær og sykefraværsoppfølging, tilrettelegging, arbeidstider, pauser, nattarbeider, gjennomsnittsberegning mm.

Generic placeholder image

Rådgivningstjenester innen Alkoholhåndtering

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen IK-alkohol for å hjelpe bedrifter med å håndtere spørsmål og utfordringer knyttet til alkohol på arbeidsplassen. Gjennom vår erfaring og kompetanse innen alkoholhåndtering, kan vi tilby profesjonell rådgivning og støtte til å utarbeide rutiner og retningslinjer, samt håndtere eventuelle spørsmål eller utfordringer som oppstår. Vi kan også hjelpe bedriften din med å gjennomføre risikoanalyse og tilby opplæring og kursing for ansatte om hvordan man håndterer alkohol på en ansvarlig måte. Ønsker du å vite mer er det bare å ta kontakt!

Generic placeholder image

Rådgivningstjenester innen Mattrygghet

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen mattrygghet som hjelper bedrifter med å sikre vareflyten i bedriften slik at den oppfyller krav i loven og hindrer at næringsmidler blir dårlige . Gjennom vår erfaring og kompetanse innen mattrygghet, kan vi tilby profesjonell rådgivning og støtte til å håndtere spørsmål og utfordringer relatert til mattrygghet. Våre rådgivere kan bidra til at ditt internkontroll-system blir tilpasset din bedrifts behov. Vi har dyktige og erfarne rådgivere klare for å hjelpe dere.

Generic placeholder image

GDPR-rådgivning

Helsedesign tilbyr en unik tjeneste for å hjelpe virksomheter med å sikre at deres behandling av personopplysninger er i tråd med EUs personvernforordning GDPR. Vår rådgivning omfatter en gjennomgang av virksomhetens eksisterende prosedyrer og rutiner for håndtering av personopplysninger, samt identifisering av eventuelle risikoer og svakheter. Vi tilbyr også anbefalinger for å bringe virksomheten i samsvar med GDPR, inkludert utarbeidelse av dokumentasjon som er nødvendig for å bevise etterlevelse av regelverket. Vår tjeneste kan også inkludere opplæring av virksomhetens ansatte og oppfølging etter implementering av anbefalingene. La oss hjelpe deg med å sikre at din virksomhet er i samsvar med GDPR og unngår potensielle bøter og sanksjoner.

Generic placeholder image

Rådgivning Fagkompetanse

Vi har et bredt team av fagpersoner som kan hjelpe din bedrift å håndtere spesifikke behov som Ergonomi, Psykisk kompetanse, Forhold mellom arbeid og helse, Kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, HMS-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø, Brannvern utredning, Støy/ventilasjon målinger.

Vårt team av fagpersoner består blant annet av følgende:
bedriftslege, sykepleier, psykolog, psykiater, arbeidsmedisiner, fysioterapeut, yrkeshygieniker, verneingeniør, kiropraktor, sosionom, HMS-rådgiver, HR-rådgiver og brannmann.

Generic placeholder image

HMS-rådgivning

Gjennom vår erfaring og kompetanse innen HMS-feltet, kan vi tilby profesjonell rådgivning og støtte til å håndtere spørsmål og utfordringer relatert til arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet. I vårt team har vi bred fagkompetanse som kan hjelpe bedriften din med å utarbeide HMS-planer, rutiner, samt bidra til å etablere systemer for å identifisere og håndtere eventuelle risikoer på en effektiv måte. Våre eksperter kan også bidra til å gjennomføre risikoanalyser og -vurderinger, samt bistå med å utarbeide planer for håndtering av ulykker og uønskede hendelser mm.

Generic placeholder image

 • Grunnpakke årlig HMS-kartlegging med rapport
 • AMU-deltakelse
 • Fysioterapi
 • Kiropraktor (funksjonsvurdering- bistand til arbeidsevnevurdering- ergonomisk kartlegging Behandling)
 • Kiropraktor (behandling)
 • Legetjenester (helsekontroll, vaksiner
 • Psykologi (individuelle timer- konflikthåndtering- krisehåndtering)
 • Risikovurdering (generell HMS- ergonomisk- seksuell trakassering- kjemikalie)
 • Karriereveiledning
 • Forebygging av sykefravær (individ, gruppe og organisasjonsnivå)
 • Diverse rådgivning fra spesialister (arbeidsmedisiner - yrkeshygieniker – verneingeniør)
 • Rådgivning innen internkontroll HMS
 • HR tjenester (utarbeiding av rutiner for ansatte – medarbeidersamtaler – oppfølgingssamtaler med sykemeldte - pris på forespørsel)
 • Digital App (se egen informasjon om innhold)
 • Kurs: Hms-kurs for ledere (digitalt)
 • Verneombud 40 timer (digitalt)
 • Øvrige kurs (stressmestring – konflikthåndtering – teambuilding - kommunikasjon - pris på forespørsel)

img
Helt uforpliktende

Få et skreddersydd tilbud nå